Услуги

Какво може да предложи Кордеел България ЕАД за вашия бизнес в България:

  • Дефиниране на проекта
  • Анализ на изискванията за изпълнение на обекта
  • Предпроектни проучвания и бюджетен анализ на инвестицията
  • Проектиране, инженеринг, изготвяне на графици
  • Съдействие с архитекти, инженери и отделни доставчици
  • Получаване на разрешителни за проектиране и строителство
  • Строителство до ключ
  • Последващ контрол
  • Изпитвания и въвеждане в експлоатация
  • Поддръжка на сградите в процес на експлоатация