КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДИРАНЕ НА ДАМСКА, МЪЖКА И ДЕТСКА КОНФЕКЦИЯ В гр. РАКОВСКИ

8 September 2016
No Comments
872 Views

Сградата с общо РЗП=3300 м2 се състои от две части, административно-битова част на два етажа с РЗП=930 м2 и производствено-складова част на един етаж с РЗП=2370 м2.
На първият етаж на административно битовата част са разположение санитарно-битови помещения, стаи за почивка на работниците и на административния персонал, работилница с достъп от производството. На вторият етаж са разположени офиси, заседателна зала, санитарни помещения. Предвидена е вътрешна стълба за директен достъп от втория етаж към производството.

Производствената част се състои от три отделения: кроячно, шивачно и гладачно. Предвиден е и склад за входящи суровини и готова продукция.

Сградата е решена изцяло с метална конструкция с едноотворни двускатни рамки през 6м., пространствено укрепени от покривни столици и хоризонтални и вертикални връзки. Покривното покритие и фасадната обвивка на сградата са предвидени да бъдат изпълнени със “сандвич“ панели.