ГЛАВЕН ВХОД, ПАРКИНГ И ЗОНА ЗА РЕКРЕАЦИЯ
ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ПЕРНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА
ТРАНСПОРТНА ВРЪЗКА НА НОВ ОБЩИНСКИ ПЪТ