ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ
ЗАВОД ЗА ПРОИЗОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ
ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР