ОФИСНА СГРАДА „БСР СОФИЯ“
ОБНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ И РАЗШИРЕНИЕ НА ХОТЕЛ „РИЛА БОРОВЕЦ“
ОФИСНА СГРАДА НА “КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ”