ГЛАВЕН ВХОД, ПАРКИНГ И ЗОНА ЗА РЕКРЕАЦИЯ

Клиент: Фикосота, България
Местоположение: Шумен, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 4 300 м2
Започване на строителството: 2015
Завършване на строителството: 2016

1
2
3
4
5