ЗАВОД ЗА ПАДАЩИ ПЛАТФОРМИ

Клиент: Доландия, Белгия
Местоположение: Елин Пелин, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 9 800 м²
Започване на строителството: 2009
Завършване на строителството: 2010

Описание на проекта:

Административната част на сградата представлява масивна триетажна постройка от сглобяема скелетно-гредова, стоманобетонна конструкция с плосък, топъл покрив. Носещите стени и колони са стоманобетонни, негорими с граница на огнеустойчивост над 2ч. и 30 мин. Неносещите стени са проектирани негорими с граница на огнеустойчивост над 30 мин. Междуетажните прегради са стоманобетонни плочи, негорими, с граница на огнеустойчивост 1ч.

Монтажно-складовата част на сградата (зона 1 и зона 2) се състои от две отделни части, отделени със сандвич-панели от минерална вата, изпълняващи ролята на брандмауерна стена. Зона 2 е монтажен цех с антресолно ниво, като от двете нива е осъществена пряка връзка с административната част на сградата чрез вътрешна, еднораменна метална стълба, защитена с огнезащитна боя с ГПУ 72 мин. Зона 1 представлява едноетажен напълно обособен склад със самостоятелно товаро-разтоварно обслужване от южната част на имота.

Монтажно-складовата част на сградата се изпълнява от сглобяема стоманобетонна конструкция, с отвор 12/24 m и 12/12 m и 2Т предварително напрегнати подови стоманобетонови панели на антресолната плоча. Фасадните ограждащи стени са с метални сандвич пенополиуретанови панели – 80 мм, отделени през 30 m2 с негорими вложки. Носещите стени и колони са стоманобетонни, негорими с граница на огнеустойчивост над 2ч. и 30 мин.

За обслужване на сградата на територията на имота се предвижда изграждане на нови площадкови мрежи, както следва:

  • водопровод (за питейни и противопожарни нужди) и канализация;

  • газопровод.


В генералния план на сградата е отразен основният подход на товарните и пешеходни потоци. Предвиден е обиколен път и резервен изход за противопожарни, както и паркинг за леките коли на работещите в завода и за посетители.

1
2
3
4