ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ И МЕХАНИЧНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Клиент: Витте Аутомотив, България
Местоположение: Русе, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 15 502 м²
Започване на строителството: 2013
Завършване на строителството: 2014

Проекта е победител в националния конкурс „Сграда на годината 2014“ в категория „Производствени и логистични сгради“

Описание на проекта:

Обемно-пространственото решение на завода представлява комплекс от два отделни обема - административна и производствена сграда, разположени на фуга помежду си.

Производствената сграда представлява еднопространствено едноетажно хале, състоящо се от три основни сектора – цех за производство, складова зона и зона за обслужване с обща застроена площ 12 409 м². В цеха се разработват иновативни и креативни решения в областта на заключващата техника за автомобилната индустрия - ключалки, панти, ключови гарнитури, брави, заключващи системи и системи за сигурност, използвани от всички световноизвестни производители на автомобили. Складовата зона е организирана като стелажен склад. Обслужващата зона е разположена на първо и второ ниво-мецанин в обема на халето. На първо ниво са организирани технически помещения, санитарни възли за работници, лаборатории и офиси, на второто ниво са разположени санитарно-битови помещения, офиси, зали за срещи и зали за обучение. Конструкция е изцяло метална сглобяема. Покривът е изпълнен по метода „послоен монтаж“. Фасадното ограждане е изпълнено също послойно от профилни касети с пълнеж от минерална вата, пароизолация и дистанционно окачена фасадна вълнообразна ламарина. Подът е изпълнен като безфугова бетонна настилка със завършващ слой от саморазливна замазка.

Административната сграда е триетажна, с офиси за различни отдели и ръководен състав, лаборатории, зали за срещи, спомагателни помещения, зона за хранене с разливна, голяма открита тераса за отдих с обща застроена площ 3 093 м². Конструкцията е монолитна стоманобетонна безгредова с вертикални носещи елементи – колони и шайби. Покривът е плосък със съответните изолации и вътрешно отводняване. Фасадата е вентилируема с обшивка от HPL панели за плътните зони в съчетание с окачена стъклена фасада със слънцезащитни елементи.

Пред административната сграда е оформена паркова зона, пред която е разположен паркинг за служители и работници. В паркинга се влиза през контролиран с автоматични бариери вход. Основното движение на служебните автомобили и товарния транспорт се извършва през контролиран с жива охрана вход с разделяне на потоците. Портиерната сграда е предназначена за денонощно присъствие на персонал и контролира както транспортните средства, така и пешеходния достъп до предприятието.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Награда