ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ

Клиент: Осрам Лайтинг, България
Местоположение: Пловдив, България
Описание на дейността: Проектиране и Сроителство до ключ
Площ: 17 580 м2
Започване на строителството: 2016
Завършване на строителството: 2017

Описание на проекта:

Завода е проектиран от три взаимосвързани функционални зони: „зона А“ – офиси, съблекални, столова и кухня; „зона В“ – производство, и „зона C“ – складове и помещения за подготовка на материалите. Административно-обслужващата „зона А“ е организирана, като самостоятелна двуетажна сграда отделена на фуга от производствено-складовата „зона В“ и „зона С“, които от своя страна са решени, като едноетажна-широкоплощна сграда.

Конструкцията на административно-обслужващата „зона А“, представляваща двуетажна сграда е монолитна-стоманобетонна, безгредова с предвидена възможност за бъдещо надстрояване с още един етаж с носещ метален скелет с цел да удовлетвори бъдещата нуждата от допълнителна офисна площ. Фасадното ограждане е съчетание от окачена фасада, придаваща представителност на офисната част и термопанели за обслужващата част.
На първо ниво на кота 0.00 са предвидени рецепция, столова за работниците, тоалетни за мъже, жени, хора в неравностойо положение и умивалници, сървърно помещение, кухня , 3 стълбищни клетки от които едната с асансьор за нуждите на офисната част, аусгус  и машинно. Конструктивната височина на етажа е 4,55 и площта  -  1322 м2.
На второто ниво на кота +4,55 са разположени административни офиси и конферентни зали, съблекалня жени с бани и тоалетни, съблекалня мъже с бани и тоалетни. Достъпът до това ниво се осъществява посредством 3 стълбищни клетки, както и един асансьор. Конструктивната височина на етажа е 3,50 и площта - 1322 м2.
Производствено-складовата „зона В“ и „зона С“, представляваща едноетажна-широкоплощна сграда е решена със сглобяема-стоманобетонна конструкция с покривно покритие по метода „послен монтаж“ и фасадно ограждане с термопанели.
На кота 0.00 в производствента зона са предвидени производствени помещениия, помещение за обучение, офиси с конферентни зали и тоалетни за мъже, жени и хора в неравностойно положение, сървърно помещение и технически помещения. Светлата височина на зоната е 5,00 и площта  - 9103 м2. По западната фасадна на тази зона е предвидено междинно ниво от независима метална конструкция в общия едноетажен обем за поставяне на климатични камери, необходими за създаване на оптимални условия за производствения процес, това междинно ниво е на кота +3,50 и площ  - 943 м2.

На кота 0.00 в складовата зонас а предвидени складови помещениия , склад входящи изходящи компоненти, офис инспекция , офис логистика, тоалетни за мъже, жени и хора в неравностойно положение, работилница, помещение за подготовка на компоненти и склад за електронни компоненти. Светла височина на зоната е 7,00 и площта- 5096 м2.

Застроената площ на завода е 15 521 м2, а общата разгъната застроена площ е 17786 м2. 
imgExt 4
imgExt 1
imgExt 2
imgExt 3
imgInt 1
imgint 2
imgint 3
2
3
4
5
6
7
8