ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ПЕРНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

Клиент: Община Перник, България
Местоположение: Перник, България
Описание на дейността: Главен изпълнител в консорциум
Площ: 140 000 м2
Започване на строителството: 2013
Завършване на строителството: 2015

1
2
3
4