ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Клиент: Технофос, България
Местоположение: Девня, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 3 540 м2
Начало на изпълнение: 2015
Край на изпълнение: 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10