ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕН СНЯГ

Клиент: Ттръст Инженеринг, България
Местоположение: Боровец, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Започване на строителството:  2008
Завършване на строителството: 2008

1
2
3
4