КОМПЛЕКС ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТЕЖКИ ОТПАДЪЦИ

Клиент: Лукойл Нефтохим, България
Местоположение: Бургас, България
Главен Изпълнител: Технип Италия и Сичес Италия
Главен Подизпълнител: Кордеел България ЕАД
Описание на строителните дейности:

  • Сгради подстанции

  • Сгради контролни зали

  • Сглобяеми стоманобетонни естакади

  • Стоманобетонни фундаменти, подпорни стени, пътища

  • Охладителна кула


Започване на строителството: 2012
Завършване на строителството: 2015

Описание на проекта:

Сгради:

Обект на изграждане са 2 броя подстанции, 2 бр. контролни зали и 2 бр. операторни, площадките около тях, включително подземни комуникации /шахти, водопровод, канализация и ел. трасета/ и настилки.

В обхвата на изпълнение е включено изпълнение на пълен инженеринг на възложените сгради.

Конструкцията  е монолитен стоманобетон, скелетно-гредова.

Част ОВК

- климатичното оборудването е специална селекция за работа в агресивна среда, поради близостта на морето и наличието на сероводород от технологията на рафинерията;

- за сателитните сгради има предвидени химически филтри за въздуха, които са специфични съоръжения за такива обекти. Целта им е да предпазят електровръзките, особено в контролни табла, от въздействието на сероводорода;

- инсталациите за сателитните сгради са с повишени изисквания по отношение контрола на параметрите на въздуха: температурата, влажността и филтрирането;

- съоръженията са изцяло дублирани като мощности, така че в случай на авария на машина, автоматично да се включи резервната

Част Електро

Проектирани са и са изпълнени следните ел. инсталации: осветителна , силова, автоматизация - управление на ОВК оборудване , пожаро- и газ сигнализация, структурно окабеляване - локална компютърна мрежа и телефонна инсталация.
Има две отлики при тези инсталации в сравнение са всички други, изпълнени от нас до този момент, а именно:
- използване на двуполюсни и четириполюсни автоматични прекъсвачи на входовете на всички ел. табла, което се допуска от нашето законодателство, но у нас изключително се ползват еднополюсни и триполюсни прекъсвачи
- газ детекция на газ водород, сероводород и метан.

  1. Стоманобетонни етажерки:


В обхвата на възлагане беше производство, доставка и монтаж на етажерки от сглобяеми стоманобетонни елементи, както и доставка и монтаж на стоманени конзоли и вертикални връзки за устойчивост. Производството се извърши в заводски условия. Монтажът беше изпълнен по специална система, с NMB конусни конектори, произведени в Япония. Системата е въведена и сертифицирана в България за първи път специално за този проект.

  1. Строително-монтажни дейности в зона 80:


В зона 80 обект на възлагане беше изпълнение на изкопи/насипи, монолитни фундаменти на структури и резервоари, подземни комуникации /шахти, водопровод, канализация и ел. трасета/, както и настилки, съгласно проекти на Технип/Сичес.

  1. Охладителна кула:


В обхвата на възлагането е изпълнение на конструкцията на охладителна кула в зона 81.

Конструкцията беше смесена – монолитен фундамент и басейн, монолитни колони и греди. Допълнително са монтирани предварително произведени стоманобетонни греди, панели и предплочи. Към площадката на охладителната кула са изпълнени подземни комуникации /шахти, водопровод, канализация и ел. трасета/ както и настилки, съгласно проекти на Технип/Сичес.

1
2
3
4
5
6
7