ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР

Клиент: Юнивег, България
Местоположение: Елин Пелин, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 9 100 м²
Започване на строителството: 2009
Завършване на строителството: 2010

Описание на проекта:

Логистичният център e с дейност свързана с търговия и дистрибуция на бързооборотни хранителни продукти – зеленчуци, плодове, млечни и др. Основната дейност на фирмата предполага широк кръг складови услуги, в т.ч. прием на стоки, съхранение, крос-докинг система, приемане на поръчки, сортиране, пакетиране,  етикетиране и спедиция.

Логистичният център е разположен на площ от 20 000 м2 и представлява комплекс от свързани помежду си сгради с различно предназначение – складове с контролиран температурен режим, административна сграда, технически помещения и КПП, с обща РЗП 9 129 м2
Складовата и логистична зона е с площ от 8 000 м2, разделена на зони с различен температурен режим, в зависимост от вида на съхраняваните продукти – 3 000 м2 са заделени за млечни продукти, 1 500 м2 са за зеленчуци и плодове. Тази зона също е с различни температури – една за по-чувствителните, друга – за по-трайните и трета - за експедиция. Има и зона без температурен контрол, където се складират трайните пакетирани хранителни стоки. 1 300 м2 е зона за дълбоко замразени продукти с температура от -24 градуса. Складовете се обслужват от 25 товаро-разтоварни рампи.
Административната сграда е двуетажна, долепена до складовата зона, с площ от 600 м2. На първия етаж са разположени обслужващите помещения за персонала – съблекални, бани и тоалетни, както и няколко офиса. Вторият етаж е с офисни помещения, зали за срещи и сървърно помещение.
Конструкцията на склада е смесена. Монолитно излети стоманобетонови фундаменти, предварително заготвени стоманобетонови колони и метална покривна конструкция.
Конструкцията на склада за дълбоко замразени продукти е проектирана и изпълнена по белгийска концепция, а именно - изцяло метална, отделена от бетоновите фундаменти посредством специални подложки, които не позволяват образуването на топлинен мост. Металната конструкция е изцяло вписана в хладилната зона. Административната сграда и техническите помещения са изцяло монолитна стоманобетонова конструкция.
Настилката в складовите площи е шлайфана бетонова настилка, изпълнена като безфугов под и армирана с метални и полипропиленови фибри.
Ограждането на складовете е изпълнено от 120 мм полиуретанови сандвич панели, стъпили върху стоманобетонови цокълни панели с вградена топлоизолация.
Ограждането на склада за дълбоко замразяване е изпълнено от 200 мм полиуретанови сандвич панели.
Административната сграда и техническите помещения са изпълнени от 300 мм стоманобетонови топлоизолирани панели, чийто външен слой е с видими мраморни камъчета.
Покривната изолация на складовете е изпълнена като послоен монтаж – покривна трапецовидна ламарина, пароизолация, 160 мм каменна минерална вата, и ПВЦ хидроизолация.
Охлаждането в помещенията се постига с хладилна инсталация, работеща на амоняк, която обслужва зони с различен температурен режим. Контролът на температурния режим е изцяло автоматизиран. Всички тръби на инсталацията са топлоизолирани и обшити с неръждаема ламарина.
Навсякъде в складовете има таванно разположена спринклерна инсталация, а в зоните за складиране на стелажи над 5,50 м има и вътрешно стелажни спринклери.

1
2
3
4
5