ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР

Клиент: Вектра, Холандия/България
Местоположение: София, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ:16 500 м²
Започване на строителството: 2004
Завършване на строителството: 2005

Описание на проекта:

Сградата е предназначена за извършване на логистична дейност, като в нея са обособени следните зони:

  • Товаро-разтоварна зона с 12 бр. товарни платформи, секционни врати и ръкави

  • Складови зони с 12.000 палетоместа за складиране на различни продукти

  • Зона за пакетиране и експедиция на различни стоки

  • Технически помещения – Главно разпределително табло, спринклерен резервоар, зона за зареждане на електрокари, зона за хладилна инсталация

  • Административно – битова сграда на 3 нива със съблекални, столова и офисни помещения


Конструкцията на склада е смесена, състояща се от сглобяеми стоманобетонови колони и метални пълностенни греди по покрива.
Над товаро-разтоварната зона е обособена зона за групаж и експедиция, която е изготвена от сглобяеми стоманобетонови подови елементи.
Административната сграда е монолитна стоманобетонова конструкция.
Изпълнена е безфугова шлайфана бетоновата настилка в склада, армирана с метални и полипропиленови фибри.
Покривния изолационен пакет е решен като послоен монтаж – високопрофилна ЛТ ламарина, каменна минерална вата и ЕПДМ мембрана.
Фасадното ограждане е изпълнено с хоризонтални полиуретанови панели.
Складът е климатизиран посредством четиритръбна климатична система, позволяваща контролиран температурен режим във всички зони и по цялата свободна височина.
Изпълнена е и високонапорна спринклерна система и помпено помещение, сертифицирани  от европейски контролен орган.
Към електроинсталацията има инсталиран дизелгенератор за резервно захранване.
Вертикалната планировка е разделена на 2 основни зони : зона за товаро-разтоварни зони изпълнена от шлайфана бетонова настилка и зони за маневриране и паркинг, изпълнена с асфалтова настилка.

1
2
4
5