МЕБЕЛЕН МАГАЗИН И ШОУРУМ

Клиент: Айко Мулти Концепт, България
Местоположение: Бургас, България
Описание на дейността: Главен изпълнител
Площ: 15 600 м²
Започване на строителството: 2008
Завършване на строителството: 2009

1
2
3
4
5