ОБНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ И РАЗШИРЕНИЕ НА ХОТЕЛ „РИЛА БОРОВЕЦ“

Клиент: Рила Боровец, България      
Местоположение: Боровец, България
Описание на дейността: Главен изпълнител
Площ: 12 250 м²
Започване на строителството: 2015
Завършване на строителството: 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14