ОФИСНА СГРАДА „БСР СОФИЯ“

Клиент: БСР София, България      
Местоположение: София, България
Описание на дейността: Главен изпълнител
Площ: 17 240 м²
Започване на строителството: 2016
Завършване на строителството: 2017

Описание на проекта:

СГРАДА 4 заедно с прилежащия външен паркинг е втори етап от изграждането на БИЗНЕС ПАРК КОМПЛЕКС „SOFIA ONE”.

Поради мащабността, сградите се изпълняват на две фази.
На първа фаза е реализирана и към момента функционира „Сграда 5“ заедно с двете подземните нива на „Сграда 4“ достигащи до кота 0.00, които са напълно завършени и с разрешение за експлоатация. На втора фаза се предвижда изграждането на „Сграда 4“ от кота 0.00 нагоре и зоната за паркиране и озеленяване на ниво терен.

Комплексът се намира непосредствено до новоизградения градски тръговски център SKY CITY в близост до ж.к. „Слатина” и кв. ”Гео Милев”.

Към комплекса до момента основният подход се осъществява от южната страна на имота – през ул.“Никола Тесла“. Основното влизане с автомобили ще се осъществява  през новопроектиран вход от север, осигуряващ достъп до сградите и външния паркинг, както и през съществуващия вход от ул.“Никола Тесла“. Паркингът ще бъде с контролиран достъп, посредством автоматизирани бариери.

Изградени и функциониращи са две подземни нива за паркиране съответно на коти -3.65 и -6.70. На първото сутеренно ниво на кота -3.65 са проектирани 115 паркоместа. На второто сутеренно ниво, съответно на кота -6.70 са предвидени 121 паркоместа. Външните паркоместа ще бъдат разположение на ниво терен и ще бъдат 140. Така двете сгради са подсигурени с общо 376 паркоместа  или с около 60 над нормативно изискуемите.

СГРАДА 4 е с височина около 50 метра и РЗП=17 240 м2. Състои се от партерен етаж с площ 1220 м2, 11 типови офисни етажа всеки с площ от 1443 м2 и един технически етаж на покрива с площ 150 м2.

На кота 0.00 са предвидени места за портиери - рецепция и място за изчакване на посетителите. На тази кота са проектирани и тоалетна за инвалиди, както и технически помещения. Предвижда се изграждането на помещениe за отдаване под наем за офиси и едно помещение за кафене. Всяко едно от помещенията е с възможност за самостоятелни санитарни възли, електромер и водомер.

От кота +5.49 до кота +43,39 или общо 11 етажа са разположени офисните етажи в сградата. В проекта се предоставя решение за два основни типови офисни етажа. Съответно типово решение 1 е предвиден за разполагане от етаж 1 до етаж 4 /от кота +5,49 до кота +16,89/. За етажите от 5-ти до 11-ти, респ. /от кота +20,69 до +43,49/ е проектирано етажно разпределение тип 2. Популацията в офисните етажа е изчислена на базата на офис сграда тип А, т.е. 10 кв.м на човек офисна площ и всички заложени проектни инсталации за бъдещите наематели са изчислени на базата на популация 120 човека на етаж.

Сградата е решена с основно вертикално ядро, в което са разположени вертикалните комуникации – две стълбищни клетки, 3 бр. бързи големи пътнически асансьора от кота -3,65 със скорост 3m/s  и 3 бр. по-малки асансьори със скорост 3m/s. Асансьорите ще имат интелигентна система за контрол на движението, за да се оптимизира ефективността им.

За осигуряване максимална гъвкавост в изграждането на офисните пространства е предоставено решение с 6 броя самостоятелни вертикални щтрангове за канализацията, което предоставя възможност за изграждане на санитарни възли на различни места в офисното пространство. Самите офисни помещения са проектирани като отворени пространства. Те ще се изграждат с леки преградни гипскартонови стени и конкретното им разпределение ще се фиксира при конкретизиране изискванията на бъдещите наематели.

Общите части – етажно лоби, преддверия, стълбищни клетки са проектирани с трайно износоустойчиви материали – полиран гранит /или аналогичен естествен материал/, гранитогрес, декоративни стенни облицовки от неръждаема стомана и стъкло. Парапетите са метални, по детайл.

На кота +47,29/+48,30 е разположен технически етаж с обслужвали помещения – машинно помещение за асансьорите и други. Там ще бъдат разположени основните ел.технически помещения, ОВиК машини, както и нов дизел генератор. За запазване добрата визия на сградата се предвижда изграждането на метална конструкция с жалузи, за заграждане на всички инсталационни машини.

Основната носеща структура е монолитна стоманобетонова. Вътрешните преградни стени са от газобетон и гипсокартон. Фасадите са решение с монтажна алуминиева фасада, с двоен стъклопакет и композитни панели. Предвиждат се отваряеми прозорци по всички фасади. Като  монтажът е комбинация от видима капачкова фуга и структурна силиконова фуга. Така се постига естетичен вид и отлична функционалност. Техническото помещение на покривния етаж е решено с плътни стени с мазилка.

Предвидена е необходимата пожароизвестителна и пожарогасителна система. На всички нива в Сграда 4 са проектирани пожарогасителна спринклерна система. Техническите инсталации – водопроводи, канализация, електросистеми, осветление, аудио система, климатизация и вентилация, системи за видеоконтрол и наблюдение, както и за пожароизвестяване и пожарогасене са на високо съвременно ниво.

1
2
3
4
5
6
8
2
3
4
5
6
7