ОФИСНА СГРАДА НА “КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ”

Клиент: Кордеел България ЕАД
Местоположение: София, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 2 320 м²  
Започване на строителството: 2014
Завършване на строителството: 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12