ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ С ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ И ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ

Клиент: Елейа, България
Местоположение: Долна Диканя, България
Описание на дейността: Главен изпълнител
Площ: 2 500 м²
Започване на строителството: 2013
Завършване на строителството: 2014

Описание на проекта:

Основната сграда представлява индустриално хале с вградена офисна част. В халето са обособени хладилни помещения с различен режим на съхранение на зеленчуците. Конструкцията е стоманена, покривът е послоен монтаж, а фасадата е решена с фасадни термопанели с минерална вата. Подът е решен с шлайфана стоманобетонова настилка с антибактериално покритие. Според вида си помещенията са с различна светла височина: приемните складове за зеленчуци се затварят до покрив, производствената част се затваря с таванен панел на височина 600 см, хладилната част – на 700 см, а битово-санитарният блок е с минимална светла височина 270 см. Офисното ниво е изпълнено с монолитен стоманобетон.

На покрива е предвиден монтаж на фотоволтаична централа.

Допълнително на площадката са изградени пречиствателна станция и инсталация за анаеробно разграждане на отпадъци. Тяхната конструкция е смесена  - монолитна фундаментна част и стоманена конструкция.

1
2
3
4
5
6
7
8
9