ПРОИЗВОДСТВЕНА И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ЗА ИЗРАБОТКА НА ТРАНСФОРМАТОРИ И КОНТРОЛЕРИ ЗА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

Клиент: Сентера Тракия, България
Местоположение: Пловдив, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 2 960 м2
Започване на строителството: 2011
Завършване на строителството: 2012

1
2
3
4