ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ И АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ

Клиент: БСМ, България
Местоположение: Герман, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 6 600 м²  
Започване на строителството: 2011
Завършване на строителството: 2012

Описание на проекта:

Построената сграда е за чисто, безвредно производство и се състои от производствени помещения, офиси, столова, складове и гараж.

Сградата е с един полуподземен етаж на кота -5,50м и два надземни етажа.

От северозападната страна на сградата е осигурен товаро-разтоварен двор с рампа за маневриране на товарни автомобили. Централният пешеходен подход за клиенти и администрация е от югоизточната страна към прилежащата улица. Входът за работещите в производството е от изток .

В сутерена са разположени складови помещения с излаз към товаро-разтоварната рампа от северозападната фасада. В тях  се складират негорими материали в горими опаковки. Светлата височина на складовете е 4,65м.

Полуподземения гараж е за 22 автомобила. Подходът към гаража е чрез рампа със светофарна уредба с наклон 3,7% и широчина 3,5м. Осигурено е естествено осветление. В сутерена са разположени още и свързващ коридор, два товаро-пътнически асансьора с машинни помещения, стълбищна клетка и ГРТ със самостоятелен изход навън.

Изградени са две стоманобетонови стълбищни клетки – едната при централния вход към улицата и една при входа за работниците. В атриума има стълба за връзка на сервиза на кота +4,50м с шоурума на кота ±0,00м. Монтирани са три асансьора свързващи всички нива: един пътнически с товароподемност 800кг и два товаропътнически хидравлични с товароподемност до 2000кг.

Конструкцията на сградата е сглобяема, стоманобетонна с частични монолитни елементи – сутеренни стени и стълбищни клетки. Основната носеща конструкция е от готови стоманобетонови елементи : сглобяеми колони, греди и предварително напрегнати 2Т панели. Върху сглобяемите панели е изпълнена стоманобетонова замонолитка с дебелина 10см.

По фасадите са монтирани окачени фасади върху метална конструкция от алуминиеви профили „ЕТЕМЕ-85”, фасадни обшивки от композитни плоскости 4мм „Etalbond”, декоративни HPL ламинатни плоскости 8мм и дограми от алуминиеви профили „ЕТЕМЕ-24” и „ЕТЕМЕ-75”.

Вътрешните преградни стени на кота ±0,00м и +4,50м са изпълнени от тухлени зидове с дебелина 25см и частично от гипсокартонени плоскости, монтирани на щендерна метална конструкция с дебелина 12,5см.

Ограждащите фасадни стени са от термопанели.

Покривът е двускатен с наклон 3%. Той се състои от носещи предварително напрегнати стоманобетонови греди, върху които е монтирана LT ламарина с топлоизолация и хидроизолация чрез послоен монтаж.

Отоплението е решено чрез климатични системи и електрически конвекторни радиатори. Изградена е механична вентилация в работните помещения, складовете и гаража. Топлата вода е осигурена чрез електрически бойлери.

1
2
4
5
6
7
3