ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА БЕБЕШКИ ПЕЛЕНИ

Клиент: Фикосота Синтез, България
Местоположение: Шумен, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 4 000 м² 
Започване на строителството: 2011
Завършване на строителството: 2011

Описание на проекта:

Основното предназначение на производствения цех е производство на хигиенни материали. Материалите постъпват и се складират в съществуващия склад. От там с електрокари се транспортират в производствените халета. Готовата продукция се складира в новопредвидения склад, от където, през товаро-разтоварните рампи от южната страна, се експедира.

Новата производствена сграда е решена на две нива. На кота 0.00 се намира самото производство, а на кота -2.80 са разположени обслужващите помещения. Поради естествената денивелация на терена достъпът до кота -2.80 е от нивото на прилежащия път от юг.

В югозападния край на сградата е предвиден главният вход за работещите. От него се влиза във фоайе на кота -2.80. Към фоайето са предвидени портиерно помещение и трираменно стълбище, водещо до производствения етаж.

Сградите представляват халета с размери 67/34м-за производственото и 21,75/50,65м-за складовото, с височина до кота корниз 10 м. Те са изпълнени от сглобяеми стоманобетонни елементи. Фасадната обшивка е от метални “C” касети от студено огъната ламарина с минерална вата 120мм. Цокълните панели са сглобяеми стоманобетонни или монолитно изпълнени стени. Покривът е с 2,0%. наклон, изпълнен с послоен монтаж от LT ламарина, топлоизолация от минерална вата и хидроизолация. Подът в техническите помещения и в производственото хале е шлайфан бетон, а в коридорите, битовите помещения и залата за почивка – гранитогрес и теракота в тоалетните.

panorama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10