ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ

Клиент: Телевик, България

Местоположение: Пловдив, България

Описание на дейността: Главен изпълнител, договор „Проектиране и Строителство”

Площ: фаза 1 – 1 490 м2; фаза 2 – 1 750 м2

Започване на строителството: фаза 1 – 2006; фаза 2 – 2009

Завършване на строителството: фаза 1 – 2006; фаза 2 – 2010

1
2
3
4