ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Клиент: Кордеел България
Местоположение: София, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 1 950 м²  
Започване на строителството: 2014
Завършване на строителството: 2015

1
2
3
4
5
6