ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Клиент: Пуратос
Местоположение: Перник, България
Описание на дейността: Главен изпълнител, договор „Проектиране и Строителство“
Площ: 2 045 м2
Започване на строителството: 2005
Завършване на строителството: 2006

1
2
3
4