ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДA ЗА АЛУМИНИЕВИ КАПАЧКИ, МЕТАЛИЗИРАНО ФОЛИО И PVC КАПСУЛИ

Клиент: Хел Бул Истейт, България
Местоположение: Шумен, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 5 500 м²
Започване на строителството: 2013
Завършване на строителството: 2014

Описание на проекта:

Сграда е част е от комплекс от три производствено-складови сгради разположени в общ имот намиращ се в Индустриален Парк – Шумен. Предвидена е за производството на алуминиеви капачки, метализирано фолио и ПВЦ капсули.

В обемно-пространствено отношение е разделя на два обема – производствено-складова и административна част, разделени от фуга. Производствено-складовата часта е разположена на запад, като към нея са обособени площадки за товаро-разтоварни дейности.

Административнивната част е разположена на изток, където са ситуирани паркингите за леки автомобили. Непосредствено до главният ход на имота е разположена и монолитна постройка служеща за контролно-пропускателен пункт.

Към имота са проектирани и изпълнени два входа за достъп – от изток и от запад. Двата входа са предназначени за влизане на товарни и леки автомобили.  Входовете са снабдени с бариери за контрол на достъпа. Вътрешният път, свързващ двата входа, условно разделя имота на северна и южна част, където се обособяват обслужващите площадки и улици към всяка от сградите.

Производствено-складовата част е изпълнена изцяло от сглобяема метална конструкция. Покривите са изпълнени чрез послоен монтаж със съответните изолации.

Фасадното ограждане е от минерално-ватни и полиуретанови сандвич панели.

Административнивната част е решена, като двуетажна офис-сграда. В нея са разположени офисни помещения за служителите и ръководният персонал, зали за срещи, зони за отдих,  лаборатории, технически и битови помещения и др. Покривът е плосък със съответните изолации. Фасадата е изпълнена от минерално-ватни и полиуретанови панели, a по цялата височина на сградите около главните входове е направена вентилируема фасада от композитен материал. Конструкцията е изпълнена като монолитна стоманобетонна безгредова с вертикални носещи елементи.

1
2
3
4
5