ПРОИЗВОДСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КЪМ ШИВАШКИ ЦЕХ “ЛЕГИЯ”

Клиент: Валиммо, България
Местоположение: Раковски, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 1 419 м2
Започване на строителството: 2015
Завършване на строителството: 2015

1
2
3
4