ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС ЗА МЪЖКА КОНФЕКЦИЯ

Клиент: Tопман, България
Местоположение: Русе, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител       
Площ: 21 000 м2
Започване на строителството: 2011
Завършване на строителството: 2012

Описание на проекта:

Обектът представлява шивашка фабрика със съответните складове и социално-битови помещения и търговска площ.

Сградата се състои от шест надземни нива и едно подземно. Подходите към различните зони са разделени, осигуряващи гъвкава планировка, контрол на достъпа, безпроблемна евакуация на хората и лесно движение на материали, изделия и готова продукция.

Първите два надземни етажа на сградата са предвидени за търговски нужди и за административно-битови функции, а следващите четири - за производствена дейност. Подземното ниво служи основно за складова зона и технически помещения.

Покривът е решен с послоен монтаж - LT-ламарина, топлоизолация - минерална вата 14 см и хидроизолация PVC мембрана.

Фасадното оформление на сградата е от панели с минерална вата 12 см TRIMO в два цвята. Панелите се монтират хоризонтално, директно върху колоните без допълнителна метална скара.

За еркерите, излизащи по северната фасада е предвидена зидария с газобетон и обшивка ЕТАLBOND.

Обшивката на стълбищната клетка на западната фасада е мозайка от ЕТАLBOND и се монтира върху зидове от газобетон.

Дограмата е алуминиева със стъклопакет и прекъснат термомост, отваряемост според изискванията на инвеститора.

Товарните врати са секционни с топлоизолация и гумени уплътнители.

Носещата конструкция е монолитен стоманобетон. 
1
2
3
4
5
6