ПРОИЗВОДСТВЕНA СГРАДА ЗА ЕКСТРУДИРАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ФИЛМИ

Клиент: Хел Бул Истейт, България
Местоположение: Шумен, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 1 343 м²
Започване на строителството: 2014
Завършване на строителството: 2015

1
2
3
4
5