РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ

Клиент: Фикосота, България
Местоположение: Шумен, България
Описание на дейността: Проектиране и Строителство до ключ
Площ: 2 430 м2
Започване на строителството: 2014
Завършване на строителството: 2015

1
2
3
4
5
6