РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Клиент: Итал Фууд Индъстри, България
Местоположение: Шумен, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 2 200 м²
Започване на строителството: 2012
Завършване на строителството: 2012

Описание на проекта:

Предмет на обекта е вътрешна реконструкция на съществуващ склад за готова продукция в помещение за производство на тестени изделия.

Реконструкцията се изразява в два типа интервенция:

  • оформя се второ ниво на кота +4.85 , посредством монолитно изпълнена стоманобетонна плоча, носена от монолитни стоманобетонни колони със сечения 40/40 и 25/25

  • изнасяне на фасадната плоскост с 200 см с цел разширяване на складовите и производствени площи


За вертикална комуникация между двете нива ще се ползват два товарни асансьора и едно новопроектирано стоманобетонно стълбище. За достъп до помещенията и евакуация в случай на авария или пожар допълнително ще се ползват съществуващите евакуационни изходи и стълбища в останалата част от сградата.

Съществуващата конструкция е сглобяема стоманобетонна, съставена от колони 40/60 (първо ниво) , 40/40 (второ ниво) и виренделови греди. Покривът е съществуващ, изпълнен от ПП панели. Новата част от покрива (в 2-метровата ивица) е LT ламарина. Новата плоча, оформяща второто ниво, е с дебелина 24 см и е изпълнена монолитно, носена от стоманобетонни монолитни колони със сечение 40/40 и 25/25.

Проектното разширение на сградата попада почти изцяло върху съществуващата чакълена пътека около сградата, което не нарушава или променя съществено озеленяването на целия парцел.

1
2
3
4
5
6
7
8