РАФИНЕРИЯ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТНА МЕД

Клиент: Кумерио Мед, България
Местоположение: Пирдоп, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 18 500м²
Започване на строителството: 2006
Завършване на строителството: 2007

Описание на проекта:

Производството в предприятието е разделено на две циркулации, от които се получават следните продукти: катодна мед, аноден скрап и аноден шлам.

Анодният шлам в контейнери се транспортира за преработка извън граница. Анодният скрап се връща за претопяване в металургично производство. Единственият технологичен отпадък от рафинерията е обезмеденият електролит, който се подава за третиране в пречиствателната станция на завода.

Мощността на рафинерията за производство на катодна мед е 180 000 т годишно. Главният производствен корпус се състои от две различни по обем части - производствено хале и химическа част.Производствената част представлява двукорабно хале с размери в план 148м/72м и височина до борда на покрива 19 м. Отворите на сградата са два по 36 м. За обслужване на ваните и технологичното оборудване в двата кораба на сградата са монтирани два мостови крана с товароподемност 50 т. Фундаментите и колоните на производственото хале до кота +5,25 и тези за ваните са стоманобетонови, а от кота +5,25 до покривните греди са стоманени. Покривните греди са с пълностенни стоманени сечения.Химическата част е разположена на фуга в двуетажна сграда с размери 148м/16м, достигаща до покрива на производственото хале. В сградата са монтирани два мостови крана. Колоните на химическата част са стоманобетонови, а покривните греди са стоманени. Междуетажната плоча на кота +5,25 е от монолитен стоманобетон. На кота +5,25 са разположени помещения за дълбоко обезмедяване, ел.помещения, компресорно, командна зала, канцеларии и санитарно-битови помещения за обслужващия персонал.
Изпълнена е пристройка за затваряне на част от технологичното оборудване. Пристройката е с размери 36м/14м и височина 4,6м - стоманена конструкция със стени и покрив от поликарбонатни панели с дебелина 30 мм.
Покривното покритие на рафинерията е изпълнено от неръждаема трапецовидна ламарина INOX 316, топлоизолация от минерална вата и битумна хидроизолация върху нея, закрепена по специален способ без крепежни винтове. Фасадната обшивка на сградата е от пожароустойчиви трислойни фасадни панели, изпълнени също от неръждаема ламарина.
Остъкляването на халето е с поликарбонатни плоскости. Отводняването на покривите на сградата е вътрешно с воронки и вътрешни водосточни тръби.
Вратите по фасадите на производството и химическата част са ролетни.

Stitched Panorama
Stitched Panorama
3
Stitched Panorama