РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИБРООПТИЧНИ КОМПОНЕНТИ И ПЛАТФОРМИ

Клиент: Р и М, България
Местоположение: София, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител - Реконструкция на съществуваща сграда
Площ: 9 300 м²
Започване на строителство: 2012
Завършване на строителство: 2012

1
2
3
4