СКЛАДОВА СГРАДА ЗА МАТРАЦИ И СПАЛНИ ПРОДУКТИ

Клиент: Хапи Дримз, България
Местоположение: София, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 2 156 м2
Започване на строителството: 2015
Завършване на строителството: 2015

1
2
3
4
5
6