СКЛАД ЗА НАСИПНИ ТОРОВЕ

Клиент: КВС Агро, България
Местоположение: Варна, България
Описание на дейността: Главен изпълнител
Площ: 1 039 м2
Начало на изпълнение: 2015
Край на изпълнение: 2016

Описание на проекта:

Настоящият проект представлява нова складова сграда на фирма “КВС АГРО БългариЯ“, ситуирана в с. Тополи, община Варна. Сградата е единоетажно хале със застроена площ от 1039м2. Конструкцията е смесена – стоманобетонови стени до кота +4.00м., метални колони до кота покрив и метална покривна конструкция. Фасадното и покривното ограждане са от полиуретанови панели.

1
2
3