ТРАНСПОРТНА ВРЪЗКА НА НОВ ОБЩИНСКИ ПЪТ

Клиент: Община Елин Пелин, Бюкор ЕООД
Местоположение: Републикански път I-6 София – Пирдоп, Община Елин Пелин, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Дължина:1 046 м  
Започване на строителството: 2013
Завършване на строителството: 2014

1
2
3
4