ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТРАЦИ С ОФИС СГРАДА

Клиент: Паралел, България
Местоположение: Севлиево, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 10 700 м²
Започване на строителството: 2013
Завършване на строителството: 2013

Описание на проекта:

Обектът представлява комплекс от две сгради ­ - производствено хале и административна сграда. Сградите са предназначени за производство и управление на процеси, свързани с разкрой на пенополиуретан, ушиване на възглавници за градински мебели и възглавници за спане.

Производственото хале е едноетажно, с височина 9,75м и застроена площ от 8353 кв.м. Носещата конструкция на халето е от сглобяеми стоманобетонни елементи, предварително изготвени в заводски условия. Ограждащата конструкция е стоманобетонни панели с топлоизолация и финиш от видима фракция трошен камък. Подът в халето е индустриална шлайфана бетонова настилка със скрита системата за водно подово отопление. Дъждовните води от покрива се отвеждат посредством водосточни тръби, разположени в колоните на производствено хале. В халето се предвижда работа на 400 души производствен персонал – за тях са осигурени санитарни възли, гардероби, душове и столова в административната сграда с достъп от халето посредством коридор.

Административна сграда съдържа сутерен от 800 кв.м. и четири надземни нива с разгъната застроена площ от 3200 кв.м. Височината на сградата е 16,40м.

Носещата конструкция на сградата е монолитна безгредова със стоманобетонни вертикални и хоризонтални носещи елементи. Предвидени са евакуационно метално стълбище и две двураменни стоманобетонни стълбища – едното обслужва всички нива на сградата, а второто свързва първи и втори етажи. Сградата се обслужва от два асансьора, пътнически и товарен. Сутеренът на сградата включва подземен паркинг, машинни помещения, сервизни помещения и воден резервоар за противопожарни нужди с обем от 800 куб. м. Първият етаж включва фоайе, заседателна зала и санитарно-битови помещения за производствения персонал от 400 души, технически помещения, помпено помещение. На втория етаж е разположена столова за персонала на производственото хале и административната сграда. Третият етаж на сградата се състои от офисна част за 49 човека. На четвъртия етаж са разположени офисна част и 420 кв.м. покривна тераса с настилка декинг от екзотично дърво. Фасадите са изпълнени с топлоизолационна система и финиш от минерална мазилка. На фасадната дограма е монтирана система от декоративни алуминиеви жалузи. Дъждовните води от покрива се отвеждат от водосточни тръби, скрити във фасадата на сградата.

Пред производственото хале и административната сграда са разположени площадка за маневриране и паркинг за служители и посетители. За контрол на достъпа до сградите е изграден входно-пропускателен пункт с помещения за охрана, каса и навес с турникети.

1
2
3
4
5
6
7
8
9