ХИПЕРМАРКЕТ „ПРАКТИКЕР“

Клиент: Практикер Ритейл, България
Местоположение: Варна, България
Описание на дейността: Главен изпълнител
Площ: 8 221 м²
Започване на строителството: 2015
Завършване на строителството: 2016

1
2
3
4
5