ХЛАДИЛЕН СКЛАД ЗА ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЯВАНЕ

Клиент: Белфриго, България
Местоположение: Габрово, България
Описание на дейността: Главен изпълнител, договор „Проектиране и Строителство”
Площ: 2 100 м²
Започване на строителството: 2008
Завършване на строителството: 2008

Описание на проекта:

Сградата се състои от два елемента, хладилно хале с размери 52,40м/24,70м/Н 15,00м и обслужваща пристройка с Г-образна форма, разположена до халето от югозападната и югоизточната страна.
Хладилното хале е с режим на работа при -20°С. Охлаждането се постига с два агрегата, монтирани външно на покривната конструкция. За по-висока ефективност на склада стелажите са с височина 12 м и в основната си част се плъзгат по релси. Складират се европалети, които се обслужват с електрокари.
В пристройката са разположени обслужващите дейности като товарене и разтоварване, пакетиране, акумулаторно помещение и помещение за ГРТ. Връзката с халето се осъществява посредством две топлоизолирани плъзгащи врати, концентрирани в ъгъла на халето: една с размери 240/500 см за електрокари и една пешеходна врата с размери 90/210см. Акумулаторното помещение е обзидано с газобетон 15см и с врата плъзгаща на 350/360 см, помещението за ГРТ е обзидано с газобетон и има достъп отвън.
Над товаро-разтоварните рампи се разполага малка администрация на частичен втори етаж (кота +4,40).
Сградата е решена със стоманена носеща конструкция. Конструкциите на халето и пристройката са самостоятелни общи стоманобетонни фундаменти.
Ограждащите стени на хладилното хале са изпълнени от алуминиеви панели с полиуретанов пълнеж с дебелина 20см. В зоната на контакт между хладилния склад и съседните помещения, ограждането е от алуминиеви сандвичпанели с негорим полиуретанов пълнеж с ПУ-1ч. За постигане на пълна топлинна изолация покривът е изпълнен със същите панели върху стоманени столици, а под видимия пласт от шлайфан бетон се полага 20 см твърда минерална вата. Стоманената конструкция остава видима в обема на халето и служи за акумулиране на студ.
Външните ограждащи стени на пристройката са от алуминиеви панели с полиуретанов пълнеж с дебелина 10 см.

1
2
3
4