ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАУЧУКОВИ УПЛЪТНЕНИЯ

Клиент: Стандарт Профил, България
Местоположение: Стара Загора, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 5 200 м2
Започване на строителството: 2014
Завършване на строителството: 2015

Описание на проекта:

Обемно-пространственото решение на завода представлява един обем - производствена сграда с офис и командна зала.

Производствената сграда представлява еднопространствено едноетажно хале, състоящо се от три основни сектора – цех за производство, складова зона и работилница с обща застроена площ 5 000 м². Сградата по двете си фасади граничи със съществуващ цех, като е организирана топла връзка м/у двете сгради на няколко места. В цеха се произвеждат каучуковите уплътнения за автомобилната индустрия, използвани от световноизвестни производители на автомобили. Складовата зона е организирана като стелажен склад. На второ ниво в обема на халето са разположени командна зала и офиси. Конструкция е СТБ сглобяема. Покривът е изпълнен по метода „послоен монтаж“. Фасадното ограждане е изпълнено със сандвич панели с пълнеж от минерална вата. Подът е изпълнен като фугова дисперсно армирана бетонна настилка.

Конструкцията на офисите и командната зала е монолитна стоманобетонна с вертикални носещи елементи – колони.
Отопленето и вентилацията се осъществява с газови топловъздушни апарати, монтирани на покрива на сградата.
Захранването на производстворто с ел. енергия се осъществява с тоководещи шини, разположени по цялата дължина на сградата.

Пред сградата е изградена улица за достъп с товарни автомобили.

1
2
3
4
5
6
7