ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КРИСТАЛНА ДЕКСТРОЗА

Клиент: Амилум, България
Местоположение: Разград, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 3 920 м²
Започване на строителство: 2011
Завършване на строителство: 2012

Описание на проекта:

Сгрaдата е предназначена за производство и пакетиране на кристална декстроза. Цехът е ситуиран в рамките на съществуващия завод „Амилум“, разположен в непосредствена близост до град Разград.

Кристалната декстроза е продукт, който се извлича след обработката на царевица и има широко приложение в хранително-вкусовата промишленост и фармацевтиката. Готовият продукт е предназначен за водещите компании в тези отрасли.

Пространственото решение на сградата е представено като две основни секции, разделени от фуга помежду им – ниска секция (цех за пакетиране на готовия продукт и складово пространство) и висока секция (производствен цех).

Поради сложния технологичен процес сградата е развита най-вече във височина, като производственият цех е от своя страна е разделен на ниска част (кота + 20.50 м) и висока част (кота + 28.70 м). Пакетажният цех е с височина +13,80 м.

Производствените нужди на сградата налагат изграждането на множество междинни нива и площадки, на които се помещава огромният брой технологично оборудване, нужно за целите на производството. В производствената част на няколко от междинните площадки и на приземното ниво са разпределени битово санитарните помещения, помещение за главни разпределителни табла, лаборатория, командна зала, операторна и други.

Конструкцията на сградата е изцяло метална сглобяема, а обемът е близо 850 тона.

Фасадното ограждане и покривът са изпълнени от минерално-ватни панели.

Настилките в сградата са изпълнени спрямо изискванията и нуждите на производството - цехът за пакетиране е решен с шлайфана-бетонова настилка, а по-голямата част от производството е изпълнена с гранитогресни плочи с висока киселинна устойчивост, както и специални фугиращи смеси и замазки за агресивни среди.

1
2
3
4