ШИВАШКИ ЦЕХ ЗА СПАЛНО БЕЛЬО

Клиент: Артек 92, България
Местоположение: София, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Площ: 4 500 м2
Започване на строителството: 2014
Завършване на строителството: 2015

Описание на проекта:

Обемно-пространственото решение на проекта представлява комплекс от три отделни обема – административна, производствена сграда и битова част отделени от технологични фуги помежду си.

Складовата сграда  е  обем с частично второ ниво, в които е развит шивашкия цех. Склада е предвиден за подреждане на палетизирани товари във стелажи. В двуетажната част на първо ниво е площа за товарно-разтоварни дейности, пакетиране и разопаковане. В тази част е връзката с административната сграда, товарния асансьор, битовата сграда . Има възможност за естествено осветление посредством пространства в покривната зона покрити с поликарбонатни пана. Между предвидените отвори за горно осветление и противодимните люкове се разполага осветлението гарантиращо работата на хора и електрокари в работните коридори.

Високостилажния склад е ограден със стенни панели с пенополиуретан и минерална вата.
Конструкцията е сглобяема съставена от предварително напрегнати елементи.
Подът е изпълнен като фугов под с армиран с метални фибри и защитно покритие от безцветен грунд. На второто ниво достъпно от двете сгради/администация и битови/е разположен шивашкия цех. Освен страничното осветление има предвидени светлинни и противодимни /отваряеми/ люкове на покрива. Шивашкия цех и склада към него са отделени от общия обем на високостилажния склад с брандмауер- 15 см гипскартонена стена с мин.вата и двустранна обшивка с противопожарен картон. В рамките на шивашкия цех е отделено помещение за технолози и до него е разположен тамбур за материали доставяни от високостелажния склад посредством електрокари-високоповдигачи. Конструкцията на склада е ст. бетонни колони и носещи греди, ст-бетонни предварително напрегнати подови панели на шивашкия цех и ограждащи панели с пенополиуретан. Предвидени са и укрепващи конструкции за ограждащите панели ,окачения таван на шивашкия цех и покривната конструкция. Подът е покрит с полиуретанова боя. Покрива е плосък с двустранен наклон на покривните греди във всяка ос по дължина на склада. Отводняването е вътрешно с воронки и водосточни тръби преминаващи през колоните .

Административния блок е двуетажна сграда разположена до северозападната фасада на склада. Достъпна е от вътрешния път  за транспорта и за пешеходците, от тротоар успореден на вътрешния път, по който може да се движат  инвалидни колички и хора в неравностойно положение до входа на магазина и входа на административната сграда.

Конструкцията е монолитна с вътрешни  преградни стени от гипскартон и стъкло. Покрива е плосък със съответен топло и хидроизолационен пакет. Фасадите са смесица от вентилируема фасада от ETALBOND, каменна облицовка и стъклена окачена фасада.
Отводняването е вътрешно с воронки и водосточни тръби. На покрива се разполага оборудване на ОВ/климатични шкафове/. След стълбищната клетка на администрацията има товаро-разтоварна рампа за бусове.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10