ЮЖНО ПЛАТНО НА БУЛ. ”ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Клиент: Столична Община, България
Местоположение: м. “Mанастирски ливади - Изток”, между бул. ”България” и улица при О.Т. 516, София, България
Описание на дейността: Главен Изпълнител
Дължина: 1 085 м 
Започване на строителството: 2012
Завършване на строителството: 2012

1
2
3
4