Общи условия за участие в конкурса “Talents for the Future”

28 February 2019
No Comments
258 Views

Въведение

Конкурсът „Talents for the Future“ е организиран за студентите на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), с подкрепата на Cordeel Bulgaria. В конкурса могат да очастват всички настоящи студенти на университета, следвайки правилата и изискванията описани по-долу. Студентите, които няма да се включат в конкурса “Talents for the Future” са добре дошли на събитията част от надпреварата, за да разберат кои са най-успешните проекти.

Конкурсът “Talents for the Future” предоставя възможност на студентите от УАСГ да спечелят шестмесечен платен стаж в Cordeel Bulgaria – семейна белгийска компания, с дългогодишна дейност в България и възможност да посетят Cordeel Belgium. Победителите в конкурса ще станат почетни носители на сребърно отличие. Cordeel Bulgaria подкрепя студентския конкурс „Talents for the future” защото вярва, че младите специалисти имат основание и причини да развиват кариерата си в българския строителния бранш.

 

Критерии за участие

За да участвате в конкурса “Talents for the future“ трябва да отговаряте на следните задължителни изисквания:

 • Да бъдете студент или дипломант в Университета за архитектура, строителство и геодезия през академичната 2018/2019 г.
 • Да сформирате екип с други настоящи студенти или дипломанти на УАСГ. Един отбор се състои от минимум трима и максимум петима участника. Отборът се явява заедно на конкурса „Talents for the Future“ и се съревновава с проектите на другите отбори.
 • Сформираният отбор трябва да регистрира имейл с името на отбора, до който всички членове да имат достъп.
 • Сформирания отбор разработва проект по реален казус зададен от Cordeel Bulgaria.
 • Във финалната фаза на конкурса отборите се явяват пред жури, пред което ще презентират своето решение на поставения казус.

 

Обърнете внимание:

Всеки участник отговаря индивидуално за покриването на задължителните критерии описани горе. Всички учатници трябва да бъдат настоящи студенти или дипломанти в УАСГ.

Участието в конкурса е отборно. Всеки отбор може да бъде съставен от минимум трима, до максимум петима души. Не се допуска индивидуално или дуетно участие или надвишаване на броя на участниците в един отбор.

Участието в отбор е изцяло на доброволен принцип. Участниците не получават заплащане или други материални стимули.

Крайните срокове в конкурса “Talents for the Future“ трябва да се спазват от всички отбори. Записване на отбори след крайния срок не се допуска. При никакви обстоятелства няма да се приемат за разглеждане проекти, които не са представени в зададената времева рамка.

Тези изисквания не подлежат на промяна, а неспазването им води до дисквалификация.

 

Основни етапи

I етап: Записване за участие в конкурса

За учасие в конкурса е нужно съставянето на отбор от настоящи студенти или дипломанти на УАСГ. Новосформираният отбор се явява в конкурса със собствено отборно име.

Регистрацията се извършва изцяло онлайн на следния адрес: http://form.news/talents1 . Краен срок за регистрация – 06.03.2019 г.

Всеки отбор при регистрацията си трябва да посочи имената на членовете на екипа. Адресът на електронната поща трябва да бъде активен и правилно изписан. Електронната поща се използва за изпращане на информация до участниците, пряко свързана с конкурса. Тя няма да се използва с маркетингови цели или да бъде предоставяне на трети страни.

II етап: Поставяне на задачите

След успешната регистрация следва представянето на истински работни казуси, по които работят професионалистите на Cordeel Bulgaria. Задачите ще бъдат поставени при посещение в централния офис на Cordeel Bulgaria, което ще се проведе на 13.03.2019 г. от 14 часа.

За всички участници ще бъде осигурен транспорт до сградата на Cordeel Bulgaria и обратно. Повече информация ще бъде изпратена на електронната поща, предоставена от участниците при регистрацията им.

III етап: Работа по проектите

Отборите могат да започнат работа по проектите си веднага и разполагат с пълни 12 дни, за да представят своите виждания, идеи и решения по казусите на Cordeel Bulgaria. Крайният срок за завършване на проектите е 25.03.2019 г. до края на деня.

Неспазването на крайните срокове води до дисквалификация.

IV етап: Представяне на проектите и избор на победител

В крайната фаза на конкурса отборите представят своите проекти пред журито по време на специално събитие, което ще се проведе на 27.03.2019 г. в централното фоайе на новата сграда на УАСГ от 14 часа.

Журито ще е в състав:

 • Министърът на регионалното развитие и благоустройство
 • Ректорът на Университета за архитектура, строителство и геодезия
 • Управител на Cordeel Bulgaria

След като бъдат представени всички проекти, журито ще излъчи отбор победител.

Награда за отбора победител в конкурса “Talent for the Future“ е платен стаж с продължителност от шест месеца в централния офис на Cordeel Bulgaria. След успешно завършване на стажа, победителите ще имат възможността да посетят Cordeel Belgium.

 

Наградата – стаж в Cordeel Bulgaria

Стажът предоставя възможност на победителите в конкурса “Talents for the Future“ да се потопят във вълнуващата работна атмосфера на строителния сектор, осигурявайки досег с международното семейство на Cordeel. Това ще помогне на участниците да усъвършенстват знанията и уменията придобити по време на обучението в Университета за архитектура, строителство и геодезия.

Стажът ще започне с въвеждане в професионалната обстановка и ценностите, които правят Cordeel успешна строителна компания в цяла Европа.

Стажантите ще работят заедно с мениджъри, които ще им помагат и ще ги напътсват. Така стажантите винаги ще знаят, към кого да се обърнат при възникнал въпрос, а по този начин ще могат да вземат и максимума от времето прекарано в централния офис на Cordeel Bulgaria. Служителите на компанията ще помагат и подкрепят стажантите във всичките им задачи.

Успешно завършилите стажът в Cordeel Bulgaria ще имат възможност да посетят Cordeel Belgium.

 

Препоръки, които могат да помогнат на участниците

Отборите ще имат възможността да покажат умения и талант преминавайки през различни предизвикателства по време на конкурса “Talents for the Future“. За да бъде проекта разработен и представен по най-добрия начин участниците трябва:

 • Да имат желание да изпробват знанията и уменията си в професионална международна среда
 • Да имат силно изразени умения за работа в екип и комуникация, но в същото време да имат способността да работят независимо с висока отдаденост към поставената задача
 • Да бъдат отговорни и последователни в работата си
 • Да имат добри аналитични умения.
 • Да могат да комуникират свободно на английски език

 

Партньори

Партньори на конкурса “Talents for the Future“ са:

 • Университет за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Студентски съвет при Университета за архитектура, строителство и геодезия
 • МРРБ
 • Cordeel Bulgaria

 

Важни дати

Участниците в конкурса трябва да запомнят четири важни дати. От значение е спазването на крайните срокове, в противен случай следва дисквалификация.

 • 06.03.2019 г. – Краен срок за регистрация
 • 13.03.2019 г. – Посещение в централния офис на Cordeel Bulgaria, където ще се поставят казусите, по които ще работят отборите
 • 25.03.2019 г. – Краен срок за представяне на проектите
 • 27.03.2019 г. – Тържествена церемония за представяне, оценяване и награждаване
 • Победителите в конкурса “Talents for the Future“ ще проведат платен стаж в централния офис на Cordeel Bulgaria

 

Накратко за Cordeel Bulgaria и защо подкрепят конкурса “Talents for the Future“

Cordeel възниква като семеен бизнес в Белгия, но днес всъщност е едно голямо европейско семейство, в което осигуряването на възможности за младите е приоритет. Това е точно така защото младежите осигуряват запазване на ценностите, на които се оповаваме и в бъдещето. Това вдъхнови Cordeel Bulgaria да създаде програма за младите и дръзките. Тези, които ще построят бъдещето на българския строителния сектор.

Cordeel Bulgaria има дългосрочен ангажимент да остане в България и да допринесе за запазване на най-високите стандарти в индустриалното и офис строителство. Причина за устойчивия ни растеж е в международно доказаното качество и интегритет в Западна Европа.

Да работим с мотивирани млади хора е начин да ги вдъхновим да се присъединят към вълнуващия строителен сектор, който формира градската среда на бъдещето.

“Talents for the Future“ е израз на нашата отговорност и грижа за ценното бъдеще на строителния сектор в България.