Maintenance

Допълнителната стъпка

С нашия нов отдел по поддръжка можем да предложим дори повече от услугите по проектиране и строителство. Също така можем да осигурим услуга за цялостна поддръжка на сградата, което помага на клиентите да се фокусират върху своята бизнес дейност, без притеснение за грижата по помещенията. Ние не само извършваме малки ремонти и ограничени реконструкции, но също така надстрояваме съоръжения.

Желаете ли да научите повече за нашата услуга по поддръжката?
Владимир Андреев и Иво Трингов с удоволствие ще обяснят предимствата за Вашата организация.