Design and Build

Международно ноу-хау

Проектирането и строителството са станали изключително популярна концепция в строителството. Cordeel Group има изключителен опит в тази сфера, а Cordeel Bulgaria използва цялото си международно ноу-хау в полза на своите клиенти. Прилагайки „обслужване на едно гише“, Cordeel ръководи целия процес,като минимизира притесненията и рисковете за Вас и използва своите виждания, за да оптимизира строителството, функционалността, времето за изпълнение, устойчивостта и бюджета.

Вътрешен дизайн

Чрез нашия отдел по вътрешен дизайн можем да направляваме целия процес и да управляваме даден проект – от неговата концепция до неговия завършек. Това позволява високо ниво на гъвкавост, спомага за успешното изпълнение на работата за по-кратък срок и оптимизира разходите, тъй като фазата на проектиране се интегрира безпроблемно с основните дейности на конкретното строителство. Разбира се, вътрешният екип се фокусира също върху оптимизирането на проектите, включени във всяко традиционно искане за търг, като по този начин показва нашата добавена стойност от самото начало.

Координация 

Когато даден проект надхвърля обхвата на дейност на нашия отдел по вътрешен дизайн, ние все пак можем да възложим и да координираме проекта изцяло заедно с няколко доверени партньори. Ние Ви представляваме по време на цялата фаза на проектиране, за да гарантираме най-доброто съотношение между цена и качество и за да се погрижим за Вашите специфични изисквания без допълнителни излишни разходи. Ние поемаме цялата отговорност, а вие не поемате рискове, които произлизат от например, грешки при проектирането. Това гарантира, че Вие получавате точно това, от което се нуждаете, нито повече, нито по-малко.

design_and_build_2.jpg
design_and_build_4.jpg

Стандартен склад

Имате ли нужда да построите бързо склад и то по рентабилен начин? Концепцията на Cordeel за стандартен склад може да бъде приложена към всяка ситуация и адаптирана към специфичните желания. След получаването на съответната информация, ние отговаряме с бърза оферта и можем да се ангажираме с проекта. Предимствата са много:

  • Разходите по проектиране и тези за материали са по-ниски
  • Разрешителните за проектиране и строителство се получават по-бързо
  • Нужно е по-малко време за изпълнение, защото технологията е изцяло оптимизирана
  • Една единствена надеждна компания управлява и координира всичко 

Интересувате ли се от това да научите повече за проектирането и строителството или за нашите стандартни складове?
Каквото и да желаете да построите, Владимир Андреев и Иво Трингов ще превърнат вашите планове в реалност.