News

Новини

Прочетете вдъхновяващи истории за нашите разнообразни дейности и проекти, както и за специалните постижения, до които достигаме, заедно с нашите партньори. Желаете ли да научите повече за определена новина? Моля, свържете се с нас на 359 248 9 67 57 или на info@cordeel.bg.
Енергийни общности
30 Май 2024

Енергийни общности

Локалното производство на възобновяема енергия е не само модерна концепция, а и конкурентно предимство в един все по-електрифициран свят. Но претрупването му с неуправляеми консуматори застрашава експлоатация с претоварване на електропреносната мрежа, поврежда инфраструктурата и понася икономически загуби със санкции от Електроразпределителното дружество. Като част от Европейския проект „CREATORS“, Кордеел България разработва Енергийната система на Общностите, модел за самостоятелно производство, съхранение и разпределение на енергия на място. Енергийното общество свързва изолирани консуматори и производители на Възобновяема енергия в координирана система, като ги прави независими от централизирана енергийна система, оползотворява излишните мощности и намалява разходите им.