InfinityTower

Партньорство с бъдеще

„Партньорство с бъдеще“ е основен принцип, дълбоко вграден в нашата бизнес култура. Нашият ангажимент за изграждане на трайни взаимоотношения е валиден както за клиентите, така и за подизпълнителите, доставчиците и служителите. Ние насърчаваме определени ценности, включително здраве, безопасност и качество, а нашият подход, основан на тези ценности, има отражение върху всичко, което правим. Хората са повече от щастливи да развиват продължителни партньорства с нас благодарение на нашата почтеност като личности и като компания.

Безопасност

При всеки проект безопасността винаги заема първо място. Управленските ни кадри са обучени да гарантират, че всеки може да изпълнява работата си по най-безопасния възможен начин и да се връща при семейството си в края на деня. Отделите по здравословни и безопасни условия на труд на Cordeel постоянно разработват нови процедури и провеждат инспекция на място за всеки проект поне веднъж месечно. 

Качество

Нашият независим отдел по качество гарантира, че качеството на всеки строителен обект се следи внимателно. В началото на всеки проект се разработва план на качеството, който се съгласува с нашия екип по проекти, включващ всички съответни страни: клиент, архитект, нашия персонал, подизпълнители и други специалисти. Мениджърът по качествен контрол следи за работата на екипа, като непрекъснато търси възможни подобрения.

Нашите сертификати

Устойчивост

За да се проектира и построи устойчива сграда е необходимо силно партньорство между клиента, изпълнителя и проектантите. Всички проекти представят своите собствени, уникални предизвикателства, а ние превъзхождаме останалите в създаването на решения. Имаме свои собствени вътрешни BREEAM експерти и сме горди, че няколко от нашите сгради са наградени с три или четири звезди на BREEAM. Това включва логистичния център в Кабиле (BREEAM Отличен), както и  Bulgaria Mall и  Infinity Tower в София (BREEAM Много добър).

Любопитни ли сте за преимуществата, които предоставя нашият работен метод?
Владимир Андреев и Иво Трингов с удоволствие ще Ви предложат своите съвети и виждания.