ATE-PLAST-Front.jpg

Пълен инженеринг! Производствена сграда за гъвкави опаковки.

Фабрика за печат, ламиниране и конфекциониране на гъвкави опаковки

Новата Производствена сграда на „АТЕ ПЛАСТ“ ООД в гр. Стара Загора е пример за успешно прилагания от „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - „Пълен инженеринг“, подходът обхваща комплексното проектиране и строителство и включва на първо място отговорността на строителя в рамките на пълния цикъл на реализация на обекта. На застроена площ от 6623кв.м. се осъществява технологичен процес за печат на гъвкави опаковки, склад за суровини, склад за мастила, склад готова продукция и административна част.
ATE-PLAST-3.jpg
ATE-PLAST-2.jpg

Характеристики на проекта

Име на проект
Фабрика за печат, ламиниране и конфекциониране на гъвкави опаковки
Местонахождение
Стара Загора, България
Клиент
Ате Пласт ООД
Категория
Производство, Складиране и офиси
Застроена площ
6850.00 m²
Тип на договора
DB (Design & Build)
Период
01.2022 - 10.2022

Сграда изпреварила времето си.

Силуетът на сградата е подчинен изцяло на функцията с едромащабни форми и изчистени архитектурни елементи като в обемно-пространствено отношение е композирана от два отделни обема - Склад и Производство с височина 8,65м, и долепен по-нисък обем с височина 5,8м, в който са разположени административни помещения, технически и спомагателни помещения.  В сградата са интегрирани съвременни технологии за устойчиво и екологосъобразно бъдеще с оползотворяване на дъждовни води за  нуждите на поливната система. Предвидени са паркоместа за зареждане на електромобили, а върху покрива на сградата е предвидено изграждането на фотоволтаична система. Проектирани и изградени са съвременни и енергоефективни инсталации за функциониране на съвременна високотехнологична производствена сграда. Основен аспект е енергоефективни климатизационни системи интегрирани в Производството, които в зимен режим оползотворяват голяма част от топлия въздух изхвърлящ се от технологично оборудване, а в летен режим рекуператорът е снабден с байпас и топлия въздух се изхвърля директно над покрива на сградата.

Много кратки срокове за изпълнение въпреки военния конфликт в Източна Европа и недостига на материали.

Съвместната работа между екипа на „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и ръководството и служителите на „АТЕ ПЛАСТ“ ООД през целия процес на проектиране и строителство доведе до успешното реализиране на проекта и създаването на нова Производствена база. Добре структурираната работа на обекта, обезпечаването на обекта с квалифициран човешки ресурс и механизация, регулярен съвместен контрол на строителния процес, осигурен със съвместните усилия на Инвеститор и Главен изпълнител доведе до срочната реализация на проекта в извънредните обстоятелства на 2022 година. Предвидената в проекта зона за разширение на сградата е предпоставка за още един бъдещ успешен  проект на „Пълен инженеринг“ с участието на КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ и АТЕ ПЛАСТ.